Vågbrytare - Teknisk information

VågbrytareBreddLängdHöjdFribordViktBärighet
VB20 3,3m - 5,3m 15-23m 2m 0,45-0,7m 2100-3500kg/m 450-800kg/m2
VB20HD 3,3m - 5,3m 15-23m 2m 0,5-0,8m 2700-3850kg/m 450-800kg/m2
VågbrytareVågbrytareVågbrytare

Konstruktion

 • Vågbrytare av rutarmerad frostbeständig betong

 • Fenderstock 6" x 4" + Slitbräda 145 x 28

 • Vågbrytare med djupgående skärmar

 • Inbyggt kanalsystem för dragning av ledningar för ström och vatten.

 • Rixö-bryggans unika gavelkonstruktion för högsta möjliga styrka och genial vågdämpningsfunktion

Sammankoppling

 • Bryggsektionerna är sammankopplade genom hydrauliskt spända wirar till en kraftfull sammanhållande kraft.

 • Wirarna löper genom kanaler i betongkonstruktionen samt är hermetiskt tillslutna som skydd mot vatten och luft.

Förtöjning och förankring

 • Förankras med 20 mm galvad kätting. 

 • Kättingen fästes i betongbryggorna genom förankringsbrunnar och låses med tvärjärn dim. Ø 32 mm

 • Våra vågbrytare förankras med specialformade Rixö betongankare

 • Förankringsbrunnarna är tillgängliga från däck och lösningen förenklar eventuella justeringsarbeten. Slitage och korrosion på ingjutna fästbyglar har eliminerats (ingjutna byglar kan med svårighet repareras).

 • Våra vågbrytare förankras av Bohusgjuteriets egen personal vilka har lång erfarenhet av förankringsarbete.