Vågbrytare

"Våra flytande vågbrytare viktanpassas och är gjutna med betongskärmar som skapar djupgående. Det ger bästa möjliga vågdämpning och rörelsetröghet."

Vågbrytare - LysekilVågbrytare förankring

Bästa möjliga vågdämpning

Rixö Vågbrytare är noga utformade och dimensionerade för att skydda hamnar mot trafik- och vindgenererade vågor.  

Pontonerna tillverkas av nätarmerad betong och har gjutna betongskärmar, en oslagbar utformning som Rixöbryggan faktiskt var först i världen med. Betongskärmarna gör vågbrytaren djupgående, vilket medför att den får en högre rörelsetröghet i vattnet.

Vågbrytaren viktanpassas för att på bästa sätt fungera i den miljö den skall placeras. 

Rixö Vågbrytare sammankopplas med vårt patenterade vajersystem, med en vajer som löper genom hela pontonens längd. Detta medför minsta möjliga slitage i skarven. 

Genial förankring

Som alla våra flytbryggor, förankras vågbrytaren med kätting eller rep- och kätting i kryss till betongankare på botten. Alla våra betongbryggor och vågbrytare är utrustade med förankringsbrunnar, för att förankringen, men även underhåll av förankringen i framtiden, skall vara enkelt att utföra.

Rixö Vågbrytare i full auktion

Våra vågbrytare har fått utstå många höststormar här på Sveriges västkust och några av höststormarna har fastnat på film som ni kan se här på vår hemsida.

Filmer - Vågbrytare

Vi har även en referenskarta om man önskar se hur våra bryggor uppför sig när vind och vågor ligger på.

Referenskarta