Bryggor för speciella ändamål

Ibland räcker inte marken till, som i Malmö. Ibland ska ett konstverk, badhus eller pool flyta. Ibland behövs speciella konstruktioner för en viss typ av verksamhet. Rixöbryggan har erfarenhet av en rad specialanläggningar.

Denna specialponton är 20m lång, 4,5m bred och är utrustad med inbyggda tankar på totalt 2x22 kubik vilket innebär att man kan ha både diesel och bensin. All rördragning är placerad i aluminiumlådan under pumparna för enkel åtkomst och service. Pontonen är även förbered för betalautomater. Självklart kan pontonen tillverkas enligt dina önskemål med storlek, antal tankar med mera. Kontakta oss för mer information samt offert och pris.

bransleponton 1 thnbransleponton 2 thn

KNS, Kongelig Norsk Seilforening, totalrenovering av sitt seglingscenter Ulabrand på Bygdöya i Oslo och Rixöbryggan bidrar i en första etapp med lösningen när det gäller en gigantisk plattform på vattnet. Totalt 30 hopspända pontoner bildar tillsammans den träklädda plattformen på ca 31 x 53 meter. Även landgången är ett specialbygge på 9x11m där även bilar kan köra på.

KNS 1 thnKNS 2 thnKNS 3 thnKNS 4 thn

Flytande cykelparkering vid Centralstationen i Malmö – där marken inte räckte till för tågpendlarnas alla cyklar

Malmö_cykelparkeringm cykel 2 thnm cykel 3 thn