Montering och underhåll

Vår personal hjälper dig gärna, med så väl montering av bryggor, som av tillbehör. Våra montörer ligger ute på fältet större delen av tiden och har under åren samlat på sig massor av erfarenhet, från olika hamnmiljöer.

Vårt arbetet slutar på intet sätt i och med att första båten är förtöjd. Behöver du hjälp med underhåll eller översyn av förtöjningar och annat hjälper vi dig gärna. Med egen personal utför vi allt från dykbesiktningar till reparationer. För att få så lång livslängd som möjligt på er flytbrygga rekomenderar vi att skötselråden nedan följs.

<-Nedladdning - Checklista->

Skötselråd för Flytbryggor

Denna kontroll utför ni efter hårt väder, ovanliga vattennivåer eller vid islägg.

 • Kontrollera låspinnar och kätting i bryggans förankringsbrunnar (betongbrygga och vågbrytare)

 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)

 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett

 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar

Varje månad

 • Kontrollera förtöjningsöglor/ringar och pollare

 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar

 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

Varje år

 • Utför en visuell inspektion av anläggningen inför varje säsong

 • Kontrollera landfästet i land och infästning i bryggan

 • Bryggdäcket är ordentligt rengjort så att halkrisk inte föreligger

 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)

 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett

 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

Dykbesiktning

Fem år efter att bryggan installerats utförs en dykbesiktning för att kontrollera bryggans förtöjning, d.v.s. kätting och schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning var 3:e år vid normalt slitage.

Montering underhall 1 310 Montering underhall 2 310 Montering underhall 4 310

 

Skötselråd för landgångar

Varje vecka

Denna kontroll utför du varje vecka eller efter hårt väder, ovanliga vattennivåer eller vid islägg.

 • Landgången ligger normalt

 • Upphängning, landgångshjul och glidplåtar är oskadade

 

Varje säsong

 • Landgången läggs upp på land vintertid, då is mellan land och brygga kan göra så att kättingen rycks loss.

 • Kontrollera landgångskättingen så att ingen skada eller korrosion har uppstått

 • Landgången är rengjord så att ingen risk för halka föreligger.

 

Skötselråd för båtbommar

Allmänna råd

 • Senast tre månader efter leverans skall bommens bultar kontrolleras. Ev. lösa bultar efterdrags.

 • Förtöjningstampar med gummidämpare rekommenderas för att förskona båt och bom

 • Lämplig båtlängd är max 1,5 m längre än båtbommen.

 • Platslist används på bommen för att förhindra att bom och båt skadas vi ev. påkörning.

 • Ingen montering av tillbehör som skruvas fast eller på annat sätt gör åverkan på bommen rekommenderas, då det kan skada det skyddande ytskiktet på bommen och korrosion kan uppstå.

 • Efter oväder kontrolleras bom och infästning omedelbart och ev. justeringar görs.

 

Varje säsong

 • Kontrollera flottören, infästningar och bultar, justera vid behov.

 • Kontrollera att båtbommens ytskikt är helt och att ingen korrosion har uppstått.

 • I de fall båtbommen är fäst i land eller fast brygga skall den tas upp på vintersäsongen.

 • I hårt utsatta lägen, samt i lägen med isdrift tas båtbommen upp under vintersäsongen.