Flytbryggor i helbetong - Teknisk information

BetongbryggaBreddLängdHöjdFribordViktBärighet
HB10 2,7m & 3,3m 10-25m 1,05m 0,5m 1000-1500kg/m 500kg/m2
HB12 3,3m & 4,3m 15-23m 1,2m 0,55m 1800-2400kg/m 600kg/m2
HB14 (Flytkaj)
3,3m - 5,8m 15-23m 1,4m 0,7m 2450-3850kg/m 700kg/m2
HB16 (Flytkaj) 4,3m - 5,8m 15-23m 1,6m 0,8m 2900-3500kg/m 800kg/m2

Flytbryggans konstruktion

 • Pontoner av rutarmerad frostbeständig betong

 • Fenderstock 6" x 4" + Slitbräda 145 x 28

 • Inbyggt kanalsystem för dragning av ledningar för ström och vatten.

 • Rixö-bryggans unika gavelkonstruktion för högsta möjliga styrka och genial vågdämpningsfunktion

Sammankoppling

 • Bryggsektionerna är sammankopplade genom hydrauliskt spända wirar till en kraftfull sammanhållande kraft.

 • Vajrarna löper genom kanaler i betongkonstruktionen samt är hermetiskt tillslutna som skydd mot vatten och luft.

 • Gummibuffrar

Förtöjning och förankring

 • Våra flytbryggor förankras med 20 mm galvad kätting. 

 • Kättingen fästes i betongbryggorna genom förankringsbrunnar och låses med tvärjärn dim. Ø 32 mm

 • Förankras med specialformade Rixö betongankare

 • Förankringsbrunnarna på våra flytbryggor är tillgängliga från däck och lösningen förenklar eventuella justeringsarbeten. Slitage och korrosion på ingjutna fästbyglar har eliminerats (ingjutna byglar kan med svårighet repareras)

 • Våra flytbryggor förankras av Bohusgjuteriets egen personal vilka har lång erfarenhet av förankringsarbete.

flytbryggor i helbetong