Flytbryggor i helbetong

flytbryggor havsbadet

Konstruktion

  • Pontoner av rutarmerad frostbeständig betong.
  • Fenderstock 6×4"+ slitbräda 145×28mm.
  • Inbyggt kanalsystem för dragning av ledningar för ström, vatten och avlopp efter kundens egna önskemål.

Sammankoppling

  • Sektionerna kopplas samman med hydrauliskt spända vajrar som löper i hermetiskt tillslutna kanaler i betongkonstruktionen.
  • Gummidämpare i sammanfogningarna ger elasticitet och komfort.

Förankring

  • Galvad kätting fäst i bryggans förankringsbrunnar och låst med tvärjärn dimension Ø32mm.
  • Förankringsbrunnar tillgängliga från däck förenklar underhåll.
  • Förankras med kätting eller polyetenrep & kätting i kryss mot RixöbRyggans specialutformade betongankare på botten

Rixöbryggans helbetongbrygga har satt en ny branschstandard med dess kraftiga, solida ponton helt i rutarmerad betong.

Flytbryggor i betong har lång livslängd, kräver minimalt underhåll och har högsta tänkbara stabilitet vilket utprovats under hårda tester i tuffa klimat.

För underhåll och justering är våra flytbryggor utrustade med förankringsbrunnar, enkelt åtkomliga från däck.

Flytbryggor i helbetong lämpar sig för både fritidshamnar, gästhamnar och mindre fiskehamnar. I lite mindre utsatta lägen kan den även användas som vågbrytare.

Erfarenhet på köpet

För de flesta händer det bara en gång att man anlägger flytbryggor eller en hamn. Vi gör det hela tiden!

Rixöbryggan har funnits på marknaden länge och byggt ett stort antal bryggor och flytande anläggningar, för vitt skilda ändamål, över hela världen. Vår långa erfarenhet får kunderna på köpet. Genom åren har vi ständigt ökat vår kunskap om anläggning av bryggor och hamnar.

Vi kan det här och vet var gränserna går samtidigt som vi gärna flyttar fram positionerna när det är möjligt. Med varje nytt projekt får vi ny erfarenhet om hur en brygga bäst samverkar med naturens krafter, med väder och vind som ibland tar sig oväntade vägar.

Våra levererade anläggningar följer vi genom åren. Vi håller kontakt med kunden och beroende av behov och önskemål utför vår personal service och underhåll.

Vi har långa relationer med våra bryggor.

Sammankoppling

Rixöbryggans lösning för flexibel sammankoppling av flera bryggenheter till större anläggningar är hydrauliskt spända vajrar genom hela bryggans längd.

Vajrarna löper i tillslutna kanaler som skyddar mot korrosion och har gummi–dämpare i skarvarna. Elastiskt och oslagbart när det gäller hållbarhet och konstruerat för maximal stabilitet och komfort.

Det gäller särskilt i utsatta lägen eftersom vajrarna tar upp dragkrafterna i konstruktionen medan pontonerna endast utsätts för tryckkrafter.

Förankring

Rixöbrygganssystem med förankringen ikryss är en trygg och säker lösning sominstalleras av vår egen erfarna personal. Systemet består av en kombination av kätting, polyetenrep och vårt specialformade plogankare av betong. Förankringsbrunnar i pontonen, tillgängliga från däck, förenklar justering och underhåll.

Polyetenrepet, mellan kättingens nedredel och plogankaret på botten, minskarproblemet med korrosion och innebär minimalt underhållsbehov.

Snygga Bryggor

I likhet med de flesta anläggningar skavåra flytbryggor tjänstgöra under lång tid. Flytbryggorna bör således pryda sin plats och utseendet är därför en detalj vi inte glömmer! Rixöbryggan lägger stor omsorg på design liksom på val av material och tillbehör för att hamnen ska ge ett helhetsintryck som är vackert, tidlöst, funktionellt och hållbart.