Vågbrytare Gismeröya

Ny 20m vågbrytare levererades till Gismeröya i Norge. Syftet är att göra själva hamnområdet lugnare vid hård vind från "fel" hål.