FLYTBRYGGOR-VÅGBRYTARE - VÅR SPECIALITÉ

Stora och små flytbryggor till din nya hamn


Broschyr pdf - Flytbryggor och vågbrytareRixöbryggans flytbryggor är originalet som har utvecklats och tillverkats av samma familjeföretag sedan starten. I dag är vi marknadens mest välrenomerade leverantör av flytbryggor, vågbrytare och flytande hamnanläggningar. Med avancerad industriell design, nytänkande innovationer och lång erfarenhet har vi skapat flytbryggor med unik kontruktion och sammankoppling. Våra flytbryggor har levererats världen över sedan 1947 och är under lång tid noga testade i bl a Nordsjöns hårda väder.

 

 

Trä och Betongbrygga flytbrygga

TB24 slide3

Avancerade flytbryggor i all sin enkelhet. Bakom den här flytbryggan döljer sig många års utveckling och utprovning. Faktum är att denna bryggtyp av flytbryggor var den första vi tog i produktion. Vi har varit noga med att produkten skall hålla hög säkerhet, hållbarhet och vara enkel i sitt underhåll. Rixö Trä/betong flytbryggor har marknadens kraftigaste stomme av trä och flytpontoner av betong med en kärna av cellplast. Allt material är noga utvalt. Trädäck, rostfria infästningsbult, betong och cellplast är av högsta kvalitet vilket borgar för en lång livstid. Den robusta konstruktionen möjliggör även riktigt långa sammanhängande flytbryggor, utan att för den sakens skull inverka på säkerheten eller komforten.

Teknisk information
- Projektering
- Montering och underhåll

Rixöbryggans flytbryggor i helbetong

HB slide

Höga krav på konstruktion. Rixö flytbryggor i helbetong är det lyckade resultatet av avancerad industriell design och kvalitetsäkrad produktion kombinerat med hårda tester i tuffa klimat. Flytbryggorna har lång livslängd, stor stabilitet samt kräver minimalt underhåll. Denna brygga har en flexibel konstruktion. Flytbryggornas pontoner kan kopplas samman både på längden och bredden. Rixö-bryggans metod för sammankoppling, med genomgående vajer, erbjuder en hög säkerhet samt ser till att inga dragkrafter uppstår i betongkonstuktionen. Alla våra flytbryggor i betong och vågbrytare har  förankringsbrunnar, för att förankringen, men även underhåll av förankringen i framtiden, skall vara enkelt att utföra. Flytryggorna förankras med plogankare.

Teknisk Information
- Projektering
- Montering och underhåll

Bästa möjliga vågdämpning

VB slide

Rixö Vågbrytare är noga utformade och dimensionerade för att skydda hamnar mot trafik- och vindgenererade vågor.  
Pontonerna tillverkas av nätarmerad betong med gjutna betongskärmar, en oslagbar utformning som Rixö-bryggan var först i världen med. Betongskärmarna gör vågbrytaren djupgående, vilket medför att den får en högre rörelsetröghet i vattnet.
Vågbrytaren viktanpassas för att på bästa sätt fungera i den miljö den skall placeras. 
Rixö Vågbrytare sammankopplas med vårt patenterade vajersystem, med en vajer som löper genom hela pontonens längd vilket medför minsta möjliga slitage i skarven.

Teknisk Information
- Projektering
- Montering och underhåll

Tillbehör

Tillb slide

Förtöjningsbommar
Svensktillverkande och finns med längderna 4,5 - 12m i alternativen enkel eller gångbar bom.

Landgångar
Rixö-bryggans landgångar finns i tre varianter; Trä-, Stål- och Fackverk. Bredden är 1,5m, längderna 4-8m och kan fås både med eller utan räcke.

El och uttagspollare
Välj den typ av pollare som passar dina behov samt komplettera med tillbehör.

Badstege
Våra underhållsfria, stabila badstegar är gjorda i varmgalvat stål med fotsteg av trä och längderna 0,9-1,8m

Förtöjning och pollare
Vi har pollare för alla behov som en småbåtshamn kräver. Vi har även bomfendrar samt bryggfendrar för skydd av din båt.